सुन्दर नगरि पोखराको फेवातालमा राखिएका डुङ्गाहरु । फोटो : कास्की न्यूज

सुन्दर नगरि पोखराको फेवातालमा राखिएका डुङ्गाहरु । फोटो : कास्की न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *